Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění

rok vzniku: 1992
rok zániku: 0
obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Wurmova 13
PSČ: 771 18
tel.: 068/ 563 34 42