Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
adresa: J. Černého 8/28
tel.: 049/ 50 61 471