Výstavní výbor Všeobecné okresní výstavy v Českém Brodě

obec: Český Brod (Kolín)