Antonín Ott, fotoateliér

obec: Praha

poznámka:
Královské Vinohrady kolem roku 1900