Alois Altrichter

rok vzniku: 1928
rok zániku: 1947
obec: Praha