Škola umeleckého priemyslu

obec: Kremnica (Žiar nad Hronom)
adresa: _