Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

obec: Praha