Slovenská sekcia Ústredného sväzu československých umelcov

obec: Bratislava (Bratislava)