Československý klub fotografov amatérov

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Grösslingova 8