Nadace kulturního dědictví

termín, název výstavy, místo konání
1995/10 - 1995/11   Andrea Forsterová, Praha
1996   Jiřina Wilma Palková: Obrazy, miniatury, plastiky, Praha
1996   Jan Samec: Malba, kresba, Praha