Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

obec: Prievidza (Prievidza)
adresa: _