Ústredný sväz československých výtvarných umelcov

obec: Martin (Martin)