Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér Architektura II.

obec: Praha