Fakulta Vysokej školy politickej ÚV KSČ

obec: Bratislava (Bratislava)