Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

obec: Praha
www: www.alma-lab.cz

poznámka:
Společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR. ALMA je laboratoř aplikovaného výzkumu v oboru památkové péče. Vyvíjí, ověřuje a aplikuje metody anorganické a organické mikroanalýzy vzorků z uměleckých předmětů. Specializuje se především na analýzu pigmentů a pojiv v barevné vrstvě malířských děl. Nové poznatky výzkumu jsou přímo integrovány do komplexního posouzení výtvarného díla z hlediska techniky malby, stáří a autorské pravosti. Do restaurátorské praxe jsou aplikovány s podporou grantových prostředků. Laboratoř nemá komerční charakter.
Pracoviště AVU – materiálový průzkum pro restaurátory.
Výstaviště ev.č. 188, 170 00 Praha 7
T 233 015 324
T 723 065 425
Janka Hradilová
hradilovaj@volny.cz, janka@avu.cz