České centrum Bratislava

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Na vŕšku 1
PSČ: 811 01
tel.: +421-2-54418215
fax: +421-2-54418215
www: www.czc.sk

poznámka:
riaditeľka
PhDr. Jana Burianová
České centrum Košice už nájdete na novej internetovej stránke: www.czechcentres.cz/kosice