Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér designu oděvu a obuvi

obec: Praha