Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka AE Jaslovské Bohunice

obec: Jaslovské Bohunice (Trnava)
adresa: _