učiliště Lidové tvorby

obec: Tupesy (Uherské Hradiště)