Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

obec: České Budějovice (České Budějovice)
adresa: Lannova tř.