Anne Frank Memorial

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Orlí 22
www: www.annefrank.nizm.us

poznámka:
Anne Frank Memorial leží v průchodu do dvora domu č. 22 na ulici Orlí v Brně. Při vchodu do průchodu pozorujte pravou stěnu, Anne Frank Memorial minete po několika metrech.

heslo:

Galerie Anne Frank Memorial se soustředí zejména na mladé umělce, a to především studenty středních a vysokých uměleckých škol. Poskytujeme možnost prezentace umělcům, kteří doposud neměli mnoho příležitostí se představit v galerijním prostředí a etablovat se v místním kontextu. Tímto pravidlem se však neřídíme striktně a uskutečňujeme i výstavy etablovaných umělců. Z jejich strany však uvítáme experimentální projekty, které budou souviset se specifickou koncepcí galerie.


Na výstavách v této galerii jde vždy o konfrontaci, dialog nebo spolupráci dvou umělců. Ve dvojici vystavují lidé, mezi nimiž existuje nějaký vztah (ať už pracovní, příbuzenský, přátelský, nebo vztah vytvořený kurátorem). Minimální spojení, které mezi umělci vždy nastane je formulace názvu výstavy. Může docházet k názorovým střetům i souladům mezi umělci, jejichž spojení bylo pro účel výstavy uměle vykonstruováno, ke konfrontaci i prolínání jednotlivých uměleckých vyjádření k jednomu tématu. Právě tato dialogičnost, na které je profil galerie postaven, může být zajímavá pro diváka, který tak nečte pouze ucelené sdělení jednoho umělce, ale víceznačné dílo o dvou hlasech. O experimentální výstavní projekty jde i v případě, vystavují-li v Anne Frank Memorial příbuzní, přátelé, partneři, kteří běžně nepracují jako autorská dvojice. Ti musí v rámci přípravy výstavy budovat pro jejich vztah netypický způsob komunikace a společného trávení času nad vytvořením díla. V galerii se však často prezentují také dvojice autorů, kteří spolu běžně spolupracují. Výstava jim v tom případě umožňuje rozvinout jejich tvorbu, případně experimentem přehodnotit podstatu různých úrovní jejich vztahu.


Anne Frank Memorial je umístěna ve veřejném, naprosto volně přístupném prostoru. Galerii tvoří 3 vitríny v průchodu ke kavárně a restauraci Spolek, kudy denně projdou desítky lidí. Umělecká díla jsou zde vystavena pohledu náhodných kolemjdoucích i nájemníků domu a osvětlené vitríny ve tmě průchodu na sebe poutají pozornost. Anne Frank Memorial není klasickým výstavním prostorem. Umělci zde pracují s odlišným kontextem prezentace, který určuje specifičnost výstavních projektů.


Výstavy v Anne Frank Memorial se střídají v měsíčních cyklech a stejně jako u ostatních galerií sestavujeme z důvodu zachování flexibility výstavní plán kvartálně.


Informace pro vystavující:


Většina záležitostí spojených s přípravou výstavy záleží na domluvě. Vystavujícímu umělci zajistíme materiál a pomocníka pro instalaci, propagační tiskoviny, elektronické pozvánky prostřednictvím sociálních sítí. V dostatečném předstihu před začátkem výstavy budeme umělce kontaktovat ohledně spolupráce na přípravě tiskové zprávy, která bude rozeslána do tištěných i elektronických médií zabývajících se kulturou a následně se objeví také na webových stránkách GRAU kllktv, o.s.


Galerii tvoří 3 vitríny v průchodu ke kavárně a restauraci Spolek. Velikost vitrín je 157x117x27 cm a jsou každá osvětlena dvojicí zářivek.


Informace pro návštěvníky:


Otevírací doba: pondělí – pátek 9 – 22 hodin, sobota 10 – 22, neděle 12 – 22


zdroj: http://www.graukllktv.eu/galerie/anne-frank-memmorial/