Uměleckohistorická společnost v Českých zemích

obec: Praha
adresa: c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4
PSČ: 110 00
tel.: 222 222 144
fax: 222 221 654
www: www.dejinyumeni.cz, www.udu.cas.cz/uhs/index.html

poznámka:
Profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Společnost vydává dvakrát ročně Bulletin UHS.