Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta užitého umění a designu

obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: Velká Hradební