Výstavná sieň Domu Československo - sovietského priateľstva

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: nám. Ľadislava Štúra 2