Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

obec: Průhonice (Praha-západ)
adresa: Zámek 1
PSČ: 252 43
www: www.ibot.cas.cz

poznámka:
Změny vegetačního krytu a druhového složení.