Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky výtvarného umenia

obec: Trnava (Trnava)
adresa: Priemyselná 4
PSČ: 918 43