Archeologický ústav SAV

obec: Košice (Košice)
adresa: Hrnčiarska 13
PSČ: 040 01
tel.: +421 55 6222682
fax: + 421 55 7295558
www: archeol.sav.sk

poznámka:
Detašované pracoviště, Oddelenie pre výskum východného Slovenska