Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, přednášková místnost č. 537

obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: _