Niederrheinisches Freilichmuseum Grefrath

obec: _
adresa: _

poznámka:
skanzen venkovských řemesel a kultury dolního Porýní
Museumsverein Dorenburg e. V.= Muzejní spolek Dorenburg e.V. (oblast)