Cross Czech a.s.

rok vzniku: 1992
obec: Praha
adresa: Růžová 17, 110 00 Praha 1

poznámka:
2004 proběhla transformace firmy na akciovou společnost
Prioritní aktivitou je již od samého počátku oblast kultury, ICT, životního prostředí, regionálního rozvoje, eGovernmentu, veřejné správy, vědy a výzkumu, vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a sociální politiky.