Ústredný sväz československých výtvarných umelcov - slovenská sekcia

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _