Typografia, časopis

rok vzniku: 1888
rok zániku: 1991
obec: Praha

poznámka:
V l. 1914-1918 a v l. 1941-1945 vydávání administrativně přerušeno.