Experimentální prostor

obec: Všetaty (Mělník)

poznámka:
Experimentální prostor 100m3
se nachází přibližně 35km SV od Prahy v městysu Všetaty u Mělníka. Vznikl postupně od roku 1998 vybouráním starých sklepů přímo v centru obce na uzavřeném, soukromém pozemku, obsahujícím také několik dalších staveb obytného charakteru. Spolu s místní vybaveností (sběrný dvůr, základní obchody) je tedy možné využít celého areálu ke klidným tvůrčím pobytům.
Intermedialita
Snaha o navázání reálných kontaktů mezi umělecko – průmyslovými obory/přístupy studentů především vysokých škol, možnost reálné spolupráce v post-studijním životě.
Intimita
Nabídka k soustředěné práci v daném prostoru se zázemím a možné izolovanosti od zaběhlých prostředí.
Libovolná možnost prezentace své práce od čistě komorní, po veřejnou akci/sešlost.
Schéma
Dokumentace vzniklé tvorby může být časo-sběrným půdorysným schématem.
Vyplněný prostor je vždy nahlížen ze střechy přilehlého objektu, může být tedy zcela vyplněn.