Univerzita karlova, filozofická fakulta, katedra filmových studií

obec: Praha
adresa: _