Umělecký ateliér Cornelia van Dalem

osoba, narození
Spranger Bartholomeus, 21. 3. 1546