Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

obec: Praha
adresa: areál Jinonice, U Kříže 8
PSČ: 158 00
www: fhs.cuni.cz