Umělecké dílny dvora vévody Wilhelma V.

obec: Mnichov (München)