Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _