Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta

obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Univerzitní 22