ARDEV - Architekti Devětsilu

rok vzniku: 1926
rok zániku: 1929

poznámka:
architektonická sekce Devětsilu

heslo:

ARDEV - Architekti Devětsilu - architektonická sekce Devětsilu. Zformována r. 1926 na své výstavě v Rudolfinu. Nebyl dán jednoznačně vyhraněný program, organizační a publikační platforma. Stoupenci jednotlivých linií funkcionalismu. Publikovali v REDu, ve sborníku Fronta, v časopisech Stavitel a Stavba či v Teigem redigovaných sbornících Mezinárodní soudobá architektura. 1929 ARDEV se sloučil s architektonickou sekcí Levé fronty. Většina členů později přešla do SVU Mánes.