Bauhaus - centrum evropské meziválečné výtvarné avantgardy

rok vzniku: 1919
rok zániku: 1933
obec: Výmar (Weimar)

heslo:

Bauhaus vznikl r. 1919 ve Výmaru jako centrum meziválečné výtvarné avantgardy, zdůrazňující kolektivní charakter výtvarného díla. Vznikl sloučením Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění ve Výmaru. Hlavním iniciátorem koncepce a prvním řediitelem Bauhausu Walter Gropius. Posledním ředitelem Bauhausu Ludwig Mies van der Rohe. 20. 7. 1933 pedagogická rada pod tlakem německých fašistů Bauhaus rozpustila.