Blok tvůrčích skupin

rok vzniku: 1961
rok zániku: 1970

poznámka:
kulturní aktivity opozice vůči oficiálně prosazované kultuře 60. let 20. stol.

heslo:

Vznikající skupiny 2. pol. 50. let 20. stol.  opozicí vůči vedení SČSVU. Díky nim demokratizace struktury SČSVU a navázání kontaktů se zahraničím. Od r. 1966 snaha organizovat Jarní výstavu v Mánesu jako protějšek Pražskému jaru a pařížskému Májovému salónu.