Tvůrčí skupina Etapa

rok vzniku: 1961
rok zániku: 1970

poznámka:
účast aktivit Bloku tvůrčích skupin