Architekt SIA, časopis

rok vzniku: 1927
rok zániku: 1951
obec: Praha

poznámka:
odborný architektonický časopis

heslo:

Architekt SIA - odborný časopis pro architekturu. Vydáván v Praze v l. 1927-1951. Navazoval na tradici časopisů Zprávy Spolku architektů a inženýrů v Království českém (1866-1901), Architektonický obzor (1902-1918) a Časopis československých architektů (1919-1926). Vydavatelem tohoto časopisu Skupina architektů SIA. Kladen důraz na odbornost a stavovské výsady architektů. Zaměřen na prezentaci vědeckého funkcionalismu . Politicky neutrální. Své umělecké ideje a koncepce na jeho stránkách prezentovali architekti Miloš Vaněček, Vojtěch Krch, Tomáš Pražák, Pavel Moravec, Vlastimil Brožek, Milan Babuška, Ivan Šula, Karel Lhota, Jiří Gočár, Ferdinand Balcárek, Karel Kopp,  Pavel Bareš Josef Havlíček, Karel Hannauer. R. 1944 se této skupině architektů podařilo zorganizovat diskusi o možnostech a limitech monumentality v architektuře.