Architektonický obzor

rok vzniku: 1902
rok zániku: 1918
obec: Praha