Analogon, revue pro surrealismus, strukturalismus, art brut a tzv. příčné vědy

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1982   Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)