Analogon, revue pro surrealismus, strukturalismus, art brut a tzv. příčné vědy

osoba, narození
Dryje František, 9. 6. 1951