Sklárna Heřmanova huť a.s.

rok vzniku: 1907
rok zániku: 2009
obec: Heřmanova Huť (Plzeň-sever)
adresa: U Sklárny čp. 301, Heřmanova Huť

poznámka:
Německý sklářský koncern Sahm ovládl sklárnu Heřmanova Huť (SHH), která v červnu 2009 po 102 letech ukončila výrobu.