Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné teorie a výchovy

rok vzniku: 1980
rok zániku: 1991
obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: _