sbírka berkovská

rok vzniku: 1667
rok zániku: 1706
obec: Praha

poznámka:
Tvůrcem sbírky berkovské hrabě František Antonín Berka z Dubé a Lipého (1647-1706). R. 1706 převzal sbírku Antonín Jan z Nostic a včlenil ji do své sbírky obrazů a uměleckých předmětů.